POLİTİKAMIZ

ERŞAHAN ELEKTRİK


Endüstriyel Elektrik Elektronik ve Otomasyon sektöründe hizmet veren kuruluşumuz;

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek ve müşteri varlıklarını koruyarak proje ile sözleşmelere uygun çalışmayı

Müşteri memnuniyeti ile kaliteyi en üst düzeyde tutmayı ve sürekliliği sağlamayı

Hizmetimizin her sürecinde sonuç odaklı sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesine uygun hizmet sunmayı Çalışma sisteminde takım ruhu politikasını benimsemeyi

Politikamız ile ilgili tarafların erişimine açık tutmayı

Sektörde aranılan, başarılı ve güvenilir bir kurum olmayı

İlgili kanun, yönetmelik, standart vb. uygunluk yükümlülüklerine uygun hizmet vermeyi

Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu ve duyarlı yaklaşımı benimsemeyi ve uygulamayı

Çalışanlarımızın katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir seviyeye düşürmek için risk yönetim prosedürünü uygulamayı

Sıfır kaza hedefi ile iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve yaralanmayı önlemeyi ve bunların etkilerini en aza indirmeyi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak çalışmayı

Genel Müdür